M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. május 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendes ülésére.

NAPIREND


1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(126. számú előterjesztés)   (mellékletek)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 15/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(140. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről szóló 37/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(135. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (…..) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(132. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról (tervezet)
(47. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről szóló 10/2002. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(125. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítása
(137. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9) Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(127. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető,

10) Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
(128. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11) Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(143. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

12) Javaslat az I. Béla Gimnázium szervezeti rendszerének átalakítására
(134. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13) Javaslat az Adj esélyt az elesetteknek! – Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázathoz többletforrás biztosítására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14) Javaslat a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(131. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról szóló 242/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítése
(142. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16) Beszámoló a lejárt idejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(136. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

17) Interpellációk, kérdések


Szekszárd, 2011. május 20.

 

Horváth István
polgármester

 További napirendi javaslat:


- Tulajdonosi hozzájárulás a SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft-ben üzletrész vásárláshoz
(129. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

- Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(145. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

- Javaslat az I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévi osztályaira, csoportjaira
(146. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

- Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(144. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester