M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011. március 8-án (kedden) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(55. számú előterjesztés)  (mellékletek)  (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

2.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről (tervezet) II. forduló
(43. számú előterjesztés - normaszöveg - mellékletek - Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata - Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat határozata )
(Könyvvizsgálói vélemény) (Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata)  (Humán Bizottság határozata)
(Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) II. forduló
(54. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4.) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zajvédelemről (tervezet) II. forduló
(50. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5.) Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(40. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

6.) Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(51. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7.) Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadására
(52. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8.) Javaslat közoktatási, illetve közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására
(45. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9.) A SONEPAKS Kft. vételi ajánlata a szekszárdi önkormányzat tulajdonában álló 4703/12. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
(46. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Tájékoztatók:

- Tájékoztató a Civil Koncepció 2010. évi megvalósulásáról    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

10.) Szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(44. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11.) Javaslat a Turisztikai Kft. törzstőke emelésére
(49. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2011. március 3.

 

Horváth István
polgármester