M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. november 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND


1./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(248. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(246. számú előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
(249. számú előterjesztés)   Mellékletek:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(247. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
(252. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

6./ Javaslat képviselők delegálására a működő óvoda-és iskolaszékekbe
(241. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum tagjainak megválasztása
(238. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

8./ Javaslat felügyelőbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére
(237. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Szekszárd Város Egészségfejlesztési Terve
(235. számú előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(239. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Erdős-Mátis Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság kérelme
(250. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

12./ Javaslat víziközmű társulat szervezésére
(255. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13./ Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyűlési döntések módosítására
(256. számú előterjesztés)  (mellékletek)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

14./ Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(242. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! _ Szekszárdi hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására 
(244. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Gemenc komplex turisztikai fejlesztése (DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009) c. pályázat módosítása
(236. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára 
(254. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Munkavédelmi és tűzbiztonsági feladatok átvétele a KESZ-től
(233. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés a 2010. november 12-i ülésre kiküldésre került.)

19./ Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségű tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól
(251. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
(253. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(240. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


23./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása
(245. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

24./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(234. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. november 18.

Horváth István
polgármester