M E G H Í V ÓSzekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. október 17-én (vasárnap) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó alakuló ülésére.

Napirend előtt a képviselők a Szekszárdi Belvárosi Római Katolikus Templomban 845 órai kezdettel tartandó szentmisén vesznek részt.


Napirend:


1./ Választás végleges eredményének ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselők részére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

3./ Képviselők és a polgármester eskütétele
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Péter a Helyi Választási Bizottság elnöke

4./ Polgármester programjának ismertetése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. évekre szóló Gazdasági Programjának elkészítésére
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Javaslat a polgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula korelnök

6./ Szekszárdi Önkormányzat …../2006. (……) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ Ideiglenes szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat alpolgármester választására
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat az alpolgármester illetményének, valamint költségtérítésének megállapítására
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet átfogó felülvizsgálatára
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 


Szekszárd, 2010. október 11.

Horváth István
polgármester