M E G H Í V Ó

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. szeptember 30-án (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 

NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a szabálysértési és helyszíni pénzbírság legmagasabb összegének emelése miatt szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(206. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

2./ Tulajdonosi hozzájárulás adásvételi szerződés megkötéséhez
(204. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Beszámoló a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. üzleti tervének végrehajtásáról
(205. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

4./ Javaslat vis maior pályázat költségeinek és helyszíneinek módosítására
(207. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ Javaslat a helyi tömegközlekedés működésének 2010. évi támogatására
(208. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


ZÁRT ÜLÉS

6./ Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Vagyonkezelői Kft. hitelszerződésének pontosításához
(209. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2010. szeptember 28.


Horváth István
polgármester