M E G H Í V Ó

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. szeptember 15-én (szerdán) 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.

 


NAPIREND

1./ Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(194. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(201. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII.22.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(191. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4./ Javaslat alapítványok támogatására
(197. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester,
Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

5./ Javaslat a Munkácsy utcai csurgó elnevezésére
(192. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról
(198. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

7./ Javaslat pályázat kiírására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői állására
(199. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozásra
(196. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(193. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat külterületi ingatlanok értékesítésére
(203. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság elnöke

11./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés a 2010. augusztus 19-i ülésre kiküldésre került.

ZÁRT ÜLÉS:

12./ Beszámoló a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítéséről
(200. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

13./ Javaslat szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(195. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2010. szeptember 13.


Horváth István
polgármester