M E G H Í V Ó

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. augusztus 19-én (csütörtökön) 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) rendelete a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról szóló 15/2010.(VII.13.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(186. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. részére
(176. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
(185. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Javaslat a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásához szükséges szavazatszámláló bizottság megválasztására
(187. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Javaslat vis maior pályázat védekezési és helyreállítási költségeinek módosítására hiánypótláshoz
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására
(184. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvántartásba vétele és kezelése
(178. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

8./ Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére
(175. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat a 175/2010. (VII.9.) szekszárdi öh. számú határozat módosítására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Bírósági ülnöki megbízatás megszűnése
(180. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(181. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

12./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(182. számú előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Javaslat készfizető kezesség biztosítására a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(188. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

ZÁRT ÜLÉS:

14./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása
(189. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

15./ Közgyűlési nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(177. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2010. augusztus 17.

Horváth István
polgármester
 

 

További napirendi javaslat:

– Tulajdonosi hozzájárulás a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft., valamint a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. részére
(190. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester