M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2010. április 29-én (csütörtökön) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

 

NAPIREND

 

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010.(…) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú előterjesztés)  (mellékletei) (kiegészítő melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010. (….) önkormányzati rendelete a az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(92. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(88. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenységéről
(84. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

5./ Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságának 2009. évi tevékenységéről
(86. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága eszközbeszerzési pályázatának benyújtására
(87. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

7./ Beszámoló az Állami Számvevőszék ellenőrzésének tapasztalatairól
(91. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(68. számú előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2009. évi munkájáról
(69. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól 
(62. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól 
(63. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól 
(64. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ Közoktatási intézmények fenntartásáról szóló társulási megállapodások felülvizsgálata
(81. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

15./ A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

16./ Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi, valamint nemzetközi kapcsolatainak 2009. évi alakulásáról
(85. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Közgyűlési hozzájárulás háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladatellátási szerződés feltételhez kötött felmondására
(80. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat a Wosinszky Mór Megyei Múzeummal régészeti feltárásra kötendő szerződés-tervezet jóváhagyására
(93. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Szekszárd Megyei Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
(65. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

20./ Közterületek elnevezése
(89. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

21./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervének módosítására
(79. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

22./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint a takarékosabb működés előmozdítása érdekében szükséges közgyűlési döntések meghozatalára
(73. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

23./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedési Tervének elfogadására
(76. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

24./ Javaslat a TÁMOP 3-1-3 a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban című pályázaton való részvételre
(77. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

25./ Javaslat a közcsatornára történő rákötések 2010. évi támogatására
(78. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

26./ Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(72. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

27./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(67. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

28./ Tájékoztatók:
– Pénzügyi Bizottság tájékoztatója az önkormányzat gazdasági helyzetéről 
tájékoztató2
– Tájékoztató az Ifjúsági koncepció 2009. évi eredményeinek áttekintéséről
tájékoztató1

29./ Interpellációk, kérdések


ZÁRT ÜLÉS:


30./ Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(66. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

31./ Javaslat megyei díjak adományozására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

32./ Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(71. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

33./ Javaslat „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(75. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

34./ Javaslat a 23/8 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
(94. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


Szekszárd, 2010. április 22.

 

Horváth István
polgármester

 

Delegálás a Gemenc Volán Zrt. helyi közlekedés alvállalkozásba adása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába
(95. számú előterjesztés)

Zárt ülés:

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló jogszabály értelmében szükséges személyi kérdések meghozatala
(96. számú előterjesztés)

 

Jogosultak részére az anyagok letölthetők ITT...