M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. november 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó rendkívüli ülésére.


NAPIREND


1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési terve
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

2./ Javaslat alapítvány támogatására
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

3./ Részvétel meliorációs pályázaton 
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

4./ Javaslat nonprofit gazdasági társaság létrehozására
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

5./ Javaslat a 2009. évi közmeghallgatás meghirdetésére
(218. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

6./ Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizációja
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

7./ Javaslat Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és a Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

9./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati feltételek jóváhagyására, pályázat kiírására 
(219. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Javaslat a közcsatornára történő rákötés 2009. évi támogatási rendszerének módosítására
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

11./ Javaslat a „Meleg Otthonért” Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban hozandó döntésre
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ CÉDE-2009. pályázathoz kapcsolódóan műszaki tartalom bővítése, illetve támogatásról való lemondás
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

13./ Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

14./ „Javaslat a Közös Tér – Többcélú Oktatási Központ Fejlesztése Szekszárd- Szedres Társulásában” címmel az I. Béla Gimnázium felújítása tárgyában pályázat benyújtására
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

15./ Javaslat a „Dr. Kelemen József Idősek Otthona akadálymentesítése” tárgyában pályázat benyújtására
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

17./ Beszámoló „Vállalkozói hitelfelvétel segítése az önkormányzat általi óvadéknyújtással” elnevezésű projekt pályázati bírálatára létrehozott ideiglenes bizottság munkájáról
(195. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóthi János elnök
Az előterjesztés a 2009. szeptember 24-i ülésre kiküldésre került.


ZÁRT ÜLÉS:


18./ Javaslat a volt „Augusz I. Fűtőmű” területének visszavásárlására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2009. november 16.

 

Horváth István
polgármester