A 2009. január 29-i közgyűlés határozatai:

 • 1/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Polgármesteri Hivatal alapító okirata
 • 2/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend)
 • 3/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Fogorvosi körzetek módosítása
 • 4/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Köztisztviselők 2009. évi teljesítménykövetelményei
 • 5/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Intézményvezetők 2009. évi teljesítménykövetelményei
 • 6/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Közoktatási Minőségirányítási Program
 • 7/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Hollós László Emlékév programja
 • 8/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Előzetes beszerzési terv
 • 9/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Német Színház lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
 • 10/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - „Közösségi közlekedés projektgenerálása” című pályázat
 • 11/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Lemondás TEUT támogatásról
 • 12/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Körjegyzőségi megállapodás
 • 13/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése
 • 14/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve
 • 15/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - 3807/4. hrsz-ú ingatlanból területrész térítésmentes tulajdonba vétele településfejlesztés céljából
 • 16/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Lejárt határidejű közgyűlési határozatok
 • 17/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Tájékoztató a közoktatási intézmények 2008. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenőrzésének tapasztalatairól
 • 18/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2008. évi megvalósulásáról
 • 19/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Tájékoztató a körforgalom kialakításával kapcsolatos tárgyalásokról
 • 20/2009.(I.29.) szekszárdi öh. - Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések

 

A határozatok a 2009. január 29-i közgyűlés jegyzőkönyvében megtalálhatóak!