M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. december 19-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.

Napirend előtt sor kerül azon 60. évet betöltött és kerek évfordulós polgárok köszöntésére, akik kiemelkedő szerepet töltöttek be városunk életében és életművükkel jelentősen hozzájárultak a szellemi, kulturális, gazdasági közjó gazdagításához.

Napirend

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008.(….) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (….) rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet)
(318. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2008.(…) rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997.(I.30.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(323. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (…) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII.19.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(328. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (….) rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(326. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (….) rendelete a közterületek használatáról szóló 9/1991. (VI.27.) Kt. rendelet módosításáról (tervezet)
(327. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (….) rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2006. (XII.19.) KGY. rendelet módosításáról (tervezet)
(333. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2008. (….) rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(334. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti átalakítására
(338. sz. előterjesztés, letölthető PDF állománymelléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

10./ Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi munkaterve
(314. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Javaslat magasabb vezetői beosztásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére
(317. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2009-2012) elfogadására
(332. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

13./ Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése
(321. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Főfai Kára irodavezető

14./ Szociális Központ érdekképviseleti fórumának létrehozása
(325. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Főfai Kára irodavezető

15./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására
(336. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

16./ Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal megkötött ellátási szerződés meghosszabbítására 
(300. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

17./ Megye-Város társulási megállapodás gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó és utógondozói ellátás biztosításáról
(271. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ Javaslat az állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról szóló szerződés megkötésére
(331. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

19./ Javaslat TÁMOP-3.2.3/08/2 „Építőközösségek közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázat benyújtására
(337. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

20./ Részletfizetés engedélyezése Sióagárd Község Önkormányzata részére
(329. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

21./ Önkormányzati nyilatkozat „műfüves pálya létesítéséhez” önerő biztosítására
(330. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

22./ Beszámoló a dél-dunántúli általános és középiskolás fiatalok attitűd változásai komplex vizsgálatának szekszárdi eredményeiről
(335. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Halmai Gáborné képviselő

23./ Kérdések, interpellációk

 


ZÁRT ÜLÉS:


24./ Javaslat az önkormányzati részvételű KT-Dinamic Kft. társasági szerződésének jóváhagyására
(311. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

25./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására (322. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

26./ Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. ügyvezetőjének megválasztására
(319. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

27./ Javaslat a szekszárdi Piac tér tömbbelsőben ingatlanrész, valamint útterület megvásárlására
(339. sz. előterjesztés, letölthető PDF állomány)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

 

Szekszárd, 2008. december 11.

Horváth István
polgármester