A közgyűlésen hozott határozatok:

 • 308/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Feladat-ellátási szerződés háziorvosi szolgálat ellátására
 • 309/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - 2009-2011. évi költségvetési koncepció
 • 310/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Közgyűlési felkérés
 • 311/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Törvényességi észrevétel
 • 312/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Egyeztető tárgyalás kezdeményezése
 • 313/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet
 • 314/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. -  Városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása
 • 315/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Tűzoltóság 2009. évi teljesítménykövetelményei
 • 316/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza igazgatói megbízatása
 • 317/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Tájékoztató a német kisebbségi oktatás – nevelés helyzetéről
 • 318/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Költségvetési tervezés és zárszámadás elkészítési rendjéről szóló szabályzat
 • 319/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Közművelődési megállapodás megkötése
 • 320/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - TÁMOP 3.1.4. pályázaton való részvétel
 • 321/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Közterület elnevezése
 • 322/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Belső ellenőrzési terv
 • 323/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás
 • 324/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Mentálhigiénés Műhellyel megkötött megállapodás meghosszabbítása
 • 325/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Feladat-ellátási megállapodás pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására
 • 326/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Költségvetési Elszámoló Szervezet alapító okiratának módosítása
 • 327/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Szekszárd, Széchenyi u. 18-20. szám alatti mélyparkoló üzembe helyezése
 • 328/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Tolna Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás
 • 329/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Lejárt határidejű határozatok
 • 330/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Tájékoztató a költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
 • 331/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozása
 • 332/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
 • 333/2008.(XII.4.) szekszárdi öh. - Önkormányzati bérlakás biztosítása