kiscimer.jpg
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere
 
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. szeptember 29. (csütörtök) napján
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) 9 órakor tartandó rendes ülésére
 
 
 
NAPIREND
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő átruházásáról
(200. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Artim Andrásné vezérigazgató
 
2. Javaslat Az Alisca Terra Nonprofit Kft. 2022. évi átdolgozott üzleti tervének elfogadására
(182. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
3. Javaslat lakásbérleti szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
(192. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
4. Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(169. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
5. Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(179. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
6. Javaslat a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Déli projektterületeit érintő álláspont kialakítására
(194. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
7. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondokságának működését érintő döntések meghozatalára
(183. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
8. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, SZEKÖF, KCV
 
9. Javaslat a 2023. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
11. A településrendezési terv 2022/2. sz. részleges módosításának megindítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
12. A településrendezési terv 2022/1. sz. részleges módosításának megindításáról szóló döntés módosítása
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
Véleményezésre felkérve: GVB
 
13. Tájékoztató a köztemetők 2021-2022. évi működéséről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Katz Zoltánné Meszlényi M. Erika igazgatóságvezető
 
14. A német nemzetiségi kultúra helyzete Szekszárdon
Előterjesztő: Farkas Pál Györgyné SZNNÖ elnök
Előadó: Farkas Pál Györgyné SZNNÖ elnök
Véleményezésre felkérve: KCV
 
15. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. működését érintő döntések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: GVB
 
16. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2022. (…….) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
17. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
18. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntésekre
(204. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
19. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2022. (……) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
20. Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére.” tárgyban Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
21. Javaslat a szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételéről szóló 237/2022. (VIII.25.) számú közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
22. Javaslat energia megtakarítását célzó, valamint kiadáscsökkentő intézkedések meghozatalára
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
23. Javaslat a Hitéleti Alap felosztására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
24. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
(203. számú előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
25. A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI
 
26. A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
27. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
28. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Előadó: Szabó Antal ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
29. A KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
30. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, KCV
 
31. A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Előadó: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
32. Javaslat a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megbízására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: GVB
 
33. Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó Rekreációs központ és Új városi rendezvény- és sportcsarnok megtervezésével kapcsolatos további intézkedések megvalósítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
34. Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.  2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szőke Gergő ügyvezető igazgató
Véleményezte: PB, GVB, OKSI
 
35. Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2022. I-II. negyedéves teljesítményi adatairól
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
36. Javaslat a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: GVB
 
37. Az általános iskolák felvételi körzetének felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
38. Beszámoló az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosításáról az iskolai nyári szünetben
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, SZEKÖF, OKSI
 
39. Beszámoló a közgyűlési, bizottsági és polgármesteri hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
40. Kérdések, interpellációk
 
 
Szekszárd, 2022. szeptember 23.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester