M e g h í v ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
 
2020. január 28-án (kedden) tartandó ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 15.00 óra
 
Nyilvános ülés
 
1.      / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna intézményvezető
 
2.      / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központjának működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Rottenbacher Ádám intézményvezető
 
3.      / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnokságának működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előadó: Lovrity Attiláné gondnokságvezető
 
4.      / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (...)  önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
5.      / napirendi pont
Beszámoló a 234/2019. számú önkormányzati határozat végrehajtásáról, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2020. (……….) önkormányzati rendelete az egyedi közzétételi listáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatásvezető
 
6.      / napirendi pont
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítására
(30. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
 
7.      / napirendi pont
Javaslat az 1. számú felnőtt fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
8.      / napirendi pont
Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (Dr. Klézli Júlia) orvosával kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 
9.      / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 
10.  / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/4. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
11.  / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/5/4. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
12.  / napirendi pont
Településrendezési terv 2019/6. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
13.  / napirendi pont
A településrendezési eszközök 2020/1. részleges módosításának megindítása a Szekszárdi Fekete Gólyák KC kérelmére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
14.  / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje szünidei zárva tartási időpontjainak meghatározása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
15.  / napirendi pont
Bizottsági tag delegálása a Közlekedési Tanácsba
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: Zaják Rita SZEKÖF elnök
 
Zárt ülés
 
16.  / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
17.  / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
18.  / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Zaják Rita SZEKÖF elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 24.
 
 
Zaják Rita
 
 
SZEKÖF elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens