szekszard_.png
M E G H Í V Ó
 
a Pénzügyi Bizottság
 
2021. december 17. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I emelet)
Ideje: 9 óra
Rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
GVB, OKSI javaslat az országos Futó-pályaépítési Program és az Országos Bringapark Program 2022 keretében pályázat benyújtására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető. Murvai Árpád képviselő
Előadó: Kocsis Anikó mb. osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által bevezetett helyi adók felülvizsgálatáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2021. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t) - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóswágvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat kertészeti, parkgondozási, zöldfelület karbantartási, temető üzemeltetési és köztisztasági feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. végelszámolására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
6. napirendi pont:
Javaslat a 2021. évi Béla király téri szilveszteri program járványügyi helyzet miatti elmaradására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
7. napirendi pont:
Javaslat fizetési megállapodás megkötésére a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2018; 2019; 2020. évi helyi közösségi közlekedés ellentételezésének összegére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott díjak felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
 
Szekszárd, 2021. december 14.
                                                                                                    Máté Péter s.k.
                                                                                                          PB elnök                                   
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens