szekszard_.png
 
 
M E G H Í V Ó
 
                                                                                      a Pénzügyi Bizottság                   
2020. szeptember 23. napján (szerdán) 14 órakor tartandó rendes ülésére
 
Helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
 
 
NAPIREND
 
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról
(tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
3. napirendi pont:
Döntés a Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelmérőlKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására (tervezet) – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
5. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi költségvetés módosítására – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……../2020. (……….) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (tervezet)Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
7. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáraKözgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések rendezéséről – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére – Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 17.
 
                                                                                                   Máté Péter s.k.
                                                                                                        PB elnök                     
                                  
Kiadmány hiteléül:
                                             dr. Fuchs Vivien
                                          jogi és bizottsági referens