szekszard_.png
 
M e g h í v ó
 
a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság
 
2021. október 4- én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 8 óra
Rendkívüli ülés indoka: Civil szervezetek támogatása működésük biztosítása érdekében
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat kiemelkedő művészeti együttesek támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
2. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret pályázati felhívására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
3. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Gitár Egyesület kérelmének támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
4. napirendi pont:
Javaslat az Autentika Művészeti Műhely Alapítvány kérelmének támogatására
Előterjesztő: Csötönyi László elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
5. napirendi pont:
Javaslat Támogatói okirat visszavonására és a támogatás visszafizetésére kötelezés iránti döntésre
Előterjesztő: dr. Gondos Kitti Katalin igazgatóságvezető
Előadó: dr. Gerzsei Edit jogász, Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referens
 
 
Szekszárd, 2021. október 1.
 
 
 
Csötönyi László s.k.
 
 
elnök
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens