Szám: IV./B/11-4/2017.

 

MEGHÍVÓ

a Közbiztonsági Tanácsadó Testület
2017. szeptember 27-én tartandó ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet műszaki tárgyaló) 
Ideje: 2017. szeptember 27. (szerda) 9.00 óra


NAPIREND1. Szekszárd Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Stratégiájának egyeztetése
(11 sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány
Előadó: dr. Pilisi Gábor c.r. ezredes, rendőrkapitány 

2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2017.(……..) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(9 sz. előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Varga András osztályvezető

3. Szekszárdi Kutató-mentő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás véleményezése
(12. sz. előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnök

4. Javaslat kerékpárral behajtani tilos KRESZ táblák kihelyezésére
(8. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

5. Lakossági panasz jelzőlámpa ügyében
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

6. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

7. „Szekszárd” tábla áthelyezése  
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Kővári László testületi tag

8. A Szekszárdi Polgárőr Egyesület támogatásának felülvizsgálata, illetve javaslata
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Sikabonyi Péter testületi tag

9. Javaslat a Bor utca déli, keskenyebb szakaszának egyirányúsítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ferencz Zoltán elnök
Előadó: Ferencz Zoltán elnökSzekszárd, 2017. szeptember 27.


Ferencz Zoltán s.k.
elnök