Ikt. szám: VI/A. 385-6/2017.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. május 16-án (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)      (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)      (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)      (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

4. napirendi pont
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(131. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

5. napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

7. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról
(153. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(134. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató

9. napirendi pont 
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(135. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató

10. napirendi pont 
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(145. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont 
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Ügyeleti Központ kialakítása Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására
(156. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

12. napirendi pont 
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Új orvosi rendelő létesítése Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására
(154. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

13. napirendi pont 
Javaslat a TOP-6.6.1-16 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey lakótelep 25. szám alatt” című pályázaton való részvételre
(151. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

14. napirendi pont 
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

15. napirendi pont 
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

16. napirendi pont 
Dr. Kelemen József Idősek Otthona módosított szakmai programjának jóváhagyása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató
Előadó: Rottenbacher Ádám Szociális Központ igazgató


Zárt ülés

17. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. május 11.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök