Ikt. szám: VI/A. 385-5/2017.
 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. április 25.-én (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Egészségügyi Gondnoksága alapító okiratának módosítására
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi és bizottsági referens

3. napirendi pont
Javaslat a 2. számú háziorvosi körzet tekintetében háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

4. napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. I. negyedév)
(105. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. napirendi pont
Beszámoló a Hajléktalansegítő Szolgálat 2016-2017 téli időszakban végzett munkájáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: Tolácziné Varga Zsuzsanna Humánszolgáltató Központ igazgató

6. napirendi pont 
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


7. napirendi pont
Javaslat a megyei díjak adományozására
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. április 24.
 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök