Ikt. szám: VI/A. 385-2/2017.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. január 31.-én (kedden) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1./ napirendi pont
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi támogatási kérelme
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló  27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(15. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

3./ napirendi pont
A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(26. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. évi munkaterve
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról 
(2016. IV. negyedév)
(28. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

6./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának elfogadására
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7./ napirendi pont
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2017. évi emelésére
(8. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

8./ napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

9./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2017. január 27.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök