Ikt. szám: VI/A 246-7/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. június 14-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra
 


Nyilvános ülés


1. / napirendi pont
Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről
(212. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(226. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Tamási Anna osztályvezető

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttéléssel összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
(214. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

4. / napirendi pont 
Szekszárd Város Aranykönyve 2015.
(207. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

5. / napirendi pont 
Javaslat közterület elnevezésére
(166. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

6. / napirendi pont 
A VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala
(221. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, dr. Bodor Adrienn osztályvezető


Zárt ülés

7. / napirendi pont 
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(209. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
(227. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakás pályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. június 10.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök