Ikt. szám: VI/A 246-4/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. március 29-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont 
2. számú gyermekorvosi körzet működtetési jogának az önkormányzat részére történő visszaadásával kapcsolatos feladatok
(79. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. / napirendi pont 
Javaslat a Szekszárdi TÉR- Társadalmi Értékekért Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jegyzői megbízott

3. / napirendi pont 
Tájékoztató a Hajléktalansegítő Szolgálat működéséről és a téli kríziskezelés tapasztalatairól
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető

4. / napirendi pont 
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről önkormányzati rendelet alkotása
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (...) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

7. / napirendi pont 
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8. / napirendi pont 
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció megvalósulásáról
(82. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

9. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:    Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens,
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont 
Javaslat feladat-ellátási szerződés létesítésére a 4. számú vegyes fogászati körzet tárgyában
(95. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

11. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. március 25.
 


        dr. Tóth Gyula sk.
        SZEB elnök