Ikt. szám: VI/A 246-3/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. március 07-én (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Páskum terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra

Nyilvános ülés

1. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna osztályvezető

2. / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2016. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
(70. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna osztályvezető

3. / napirendi pont 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Bölcsőde szakmai programjának módosítására
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Rimai Rudolfné SZMJV Városi Bölcsőde intézményvezető

4. / napirendi pont 
Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. március 5.        dr. Tóth Gyula sk.
        SZEB elnök