Ikt. szám: I.B. 1089-7/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 06. 29-én (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Palánk terem (I. emelet)
Ideje: 11.00 óra


Nyílt ülés

1. / napirendi pont
171. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont
176. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020.
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. / napirendi pont
169. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető, Bay Attila Diákétkeztetési Kft. ügyvezető

4. / napirendi pont
175. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és Munkarend) jóváhagyására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5. / napirendi pont
170. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető, Bay Attila Diákétkeztetési Kft. ügyvezető

6. / napirendi pont
165. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/2005. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

7. / napirendi pont
167. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében
Előterjesztő: Asztalos Adrien sport- és ifjúsági referens

8. / napirendi pont
153. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

9. / napirendi pont
155. számú közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásához
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. / napirendi pont
160. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a II. számú háziorvosi körzet vonatkozásában a feladat-ellátási szerződés megújítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11. / napirendi pont-
Támogatási kérelmek  (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés


12. / napirendi pont- 154. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat kitüntető díjak adományozására 
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

14. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

15. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

 

Szekszárd, 2015. június 26.

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök