Ikt. szám: I.B. 1089-3/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 03. 24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terme (I. emeleti tárgyaló)
Ideje: 14.00 óra

 

Nyílt ülés

1. / napirendi pont- 
Tájékoztató a Hajléktalansegítő Szolgálat működéséről és a téli kríziskezelés tapasztalatairól
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető

2. / napirendi pont- 
59.sz. közgyűlési előterjesztés
Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

3. / napirendi pont-
Szociális és Egészségügyi Bizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök

4. / napirendi pont-
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnök-helyettesének választása
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
 

Zárt ülés

5. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2015. március 24.

Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök