Ikt. szám: I.B. 747-12/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014. 12. 16-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés


1. / napirendi pont- az előterjesztés később kerül kiküldésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont
256 sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

3. / napirendi pont
251 sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző, Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
228 sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a Társulásokkal kapcsolatos döntések jóváhagyására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
236. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet1)   (melléklet2)
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont
239. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal új ellátási szerződés létesítésére
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
234 sz. közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a nyári gyermekétkeztetés tapasztalatairól 
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

 


Zárt ülés

8. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9. / napirendi pont-233 sz. közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

10. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2014. december 11.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök