Ikt. szám: I.B. 747-8/2014.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2014.07. 02-án (szerdán) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 8.00 óra

 

Nyílt ülés


1. /napirendi pont- 
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. / napirendi pont-
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Beszámoló a Caritász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

3. /napirendi pont-
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Városi Bölcsőde működésével kapcsolatos tapasztalatokról
Előterjesztő: Rimai Rudolfné intézményvezető

4. / napirendi pont- 
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Javaslat 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Pócs Margit

5. /napirendi pont- 
(120. sz. közgyűlési előterjesztés)
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

6. /napirendi pont-
(150. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Javaslat a DDOP-3.1.3/G-14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárd címmel benyújtott pályázat jóváhagyására
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7. /napirendi pont-
Támogatási kérelem
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

8. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9. / napirendi pont-
160. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula

10. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11. /napirendi pont-
144. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 


Szekszárd, 2014. április 27.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök