Ikt. szám: I.B. 267-15/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.12.17-én (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1. / napirendi pont-
270. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)  (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2013. (….) önkormányzati költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. / napirendi pont- 
262. sz. közgyűlési előterjesztés  (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)   (Agrárkamara vélemény)   (Iparkamara vélemény)   (határozat kivonatok)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. / napirendi pont- 
271. sz. közgyűlési előterjesztés   (könyvvizsgálói jelentés)
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. / napirendi pont-
264 sz. közgyűlési előterjesztés
A Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kovácsné Dr. Kubik Andrea

5. / napirendi pont-
269. sz. közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra

6. napirendi pont-
280. sz. közgyűlési előterjesztés
Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária

7. napirendi pont-
273. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkatervére
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

8. napirendi pont-
277. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……)
önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő
önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

9. / napirendi pont-267. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ intézményvezetői döntés elleni jogorvoslat ügyében
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető

10. / napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11. / napirendi pont-
Körösztös Viktória kérelme bölcsődei díj mérséklése ügyében
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. /napirendi pont-268. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására, temetési segély kérelmek ügyében
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. /napirendi pont- a napirend anyaga később kerül kiküldésre
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2013. december 13.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök