Ikt. szám: I.B. 267-13/2013.

M e g h í v ó 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.11.26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra

Nyílt ülés

1. / napirendi pont-270. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …./2013. (….) önkormányzati költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. / napirendi pont- 262. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. / napirendi pont- 271. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának első három negyedévéről
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
264 sz. közgyűlési előterjesztés
Kéty Község Önkormányzata, Murga Község Önkormányzata, valamint Felsőnána Község Önkormányzata csatlakozási kérelme a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társuláshoz
Előterjesztő: Kovácsné Dr. Kubik Andrea

5. / napirendi pont
269. sz. közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a Városi Mentálhigiénés Műhely tevékenységéről, ellátási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra

Zárt ülés

6. / napirendi pont-267. sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzat Humánszolgáltató Központ intézményvezetői döntés elleni jogorvoslat ügyében
Előterjesztő: Papp Győző intézményvezető

7. / napirendi pont-
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

8. / napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

9. / napirendi pont-
Körösztös Viktória kérelme bölcsődei díj mérséklése ügyében
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. /napirendi pont-268. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálására, temetési segély kérelmek ügyében
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2013. november 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök