Ikt. szám: I.B. 267-7/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013. 06. 25-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

 

Nyílt ülés


1./ napirendi pont- 177. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2./ napirendi pont- 
194. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

3./ napirendi pont- 
180. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Beszámoló a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

4./ napirendi pont- 
190. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a 2012. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcs.referense

5./ napirendi pont- 
192. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyására
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző

6./ napirendi pont
A Humánszolgáltató Központ szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

7./ napirendi pont- később kerül kiküldésre az anyag
Támogatási kérelmek
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


8./ napirendi pont- 195. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő: Mizsák Dominika kabinetvezető

9./ napirendi pont-182. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10./napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

11./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Kérelmek szükséglakásra
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2013. június 21.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök