Ikt. szám: I.B. 267-5/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.04.23-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

nyílt ülés:

1./ napirendi pont- 
110. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont- 
101. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont- 
113. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat közterületek elnevezésére
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

4./ napirendi pont- 
54. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

5./ napirendi pont
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2012. évi beszámolója
Előterjesztő: Kajsza Péter egyesületi elnök

6./ napirendi pont- 
tájékoztató1
Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

7./ napirendi pont- 
tájékoztató2
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

8./ napirendi pont- 
A Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítása   (SZMSZ)  (Szakmai program)   
Előterjesztő: Papp Győző igazgató


Zárt ülés:

9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Cserelakás-kérelmek
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. napirendi pont-100. számú közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2013. április 19.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök