Ikt. szám: I.B. 267-4/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.03.26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés


1./ napirendi pont- 83. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására (tervezet)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

2./ napirendi pont- 73.számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör.1. számú mellékletének módosításáról
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

3./ napirendi pont- 75. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

4./ napirendi pont- 65. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat gyermek és ifjúsági fogászati szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyására
Előterjesztő: Kovácsné Dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

5./ napirendi pont- 67. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a IX. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos közgyűlési döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6./ napirendi pont- 69. számú közgyűlési előterjesztés
Közgyűlési hozzájárulás az I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átvételéről
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7./ napirendi pont- 85. számú közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

Zárt ülés

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

9./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10./ napirendi pont- az előterjesztés később kerül kiküldésre
Beszámoló a SZEB 2012. IV. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2013. március 25.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök