Ikt. szám: I.B. 267-3/2013.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2013.02.26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra

nyílt ülés

1./ napirendi pont-25. számú közgyűlési előterjesztés és melléklete  (könyvvizsgálói jelentés)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirendi pont- 59. számú közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont- 54. számú közgyűlési előterjesztés
Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

4./ napirendi pont- 31. számú közgyűlési előterjesztés
A Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának létszámbővítése
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

5./ napirendi pont- 34. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6./ napirendi pont- 35. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7./ napirendi pont- 45. számú közgyűlési előterjesztés  (melléklet1)  (melléklet2)
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosítására
Előterjesztő: Tamási Anna pénzügyi osztályvezető

8./ napirendi pont- 52. számú közgyűlési előterjesztés
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek áttekintéséről
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

9./ napirendi pont- 30. számú közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ által a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


zárt ülés

10./ napirendi pont-32. számú közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

12./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13./ napirendi pont-az előterjesztés később kerül kiküldésre
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: Radványi Petra bizottsági referens


Szekszárd, 2013. február 22.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök