Ikt. szám: I.B. 1915/2011.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2011. 02.01-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


NYÍLT ÜLÉS:

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról-
7. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr.Gál Klaudia jegyző

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2011. (.....)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról- 
8. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

3./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzati intézményvezetők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározásához szükséges kiemelt célok elfogadására- 
2. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

4./ napirendi pont
Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanáccsal kötendő megállapodás- 
6.számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

5./ napirendi pont
Javaslat szociális intézmények alapító okiratának módosítására- 
11. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátásra egyedi megállapodások megkötésére- 
23. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

7./ napirendi pont
Javaslat szociális intézményfenntartó társulások társulási megállapodásainak módosítására- 
14. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8./ napirendi pont
Szociális és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula SZEB elnök

ZÁRT ÜLÉS

9./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

10./ napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetője

11./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása (1 melléklet csatolva)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetője

12./ napirendi pont
Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására- 15. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetője

13./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása (1 melléklet csatolva)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára Szociális- és Gyámhivatal vezetője


Szekszárd, 2011. január 27.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök sk.