Ikt. szám: I.B. 1941-3/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. április 27-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti házasságkötő terme
Ideje: 15.00 óra


NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2010.(…) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(90. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és Intézkedés Tervének elfogadására
(76. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ napirendi pont
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(72. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szántó Polixéna a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……../2010. (…..) sz. önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) sz. szekszárdi ör. módosításáról
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreninné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2009. évi tapasztalatairól
(62. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd, és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás” működésének 2009. évi tapasztalatairól
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás működésének 2009. évi tapasztalatairól 
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(82. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
(83. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

10./ napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás háziorvosi szolgálta ellátására kötött feladat-ellátási szerződés feltételhez kötött felmondásra. 
(80. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Szolgáltatásfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata
(65. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)


Iktsz.: I.B. 1940-3/2010.

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

14./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

15./ napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(74. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

16./ napirendi pont
Javaslat védőnői szakmai kitüntetésre
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

17./ napirendi pont
Lakáscsere kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

18./ napirendi pont 
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 


Szekszárd, 2010. április 23.

 


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök