M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. február 26-án (kedden) tartandó ülésére

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 14.00 óra

 

Nyilvános ülés

 

 1. / napirendi pont
  Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2018. évi működéséről
  (55. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke

 

 1. /napirendi pont
  Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
  (43. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
  (42. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet) - (4.melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

 1. /napirendi pont
  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
  (45. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
  Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

  

 1. /napirendi pont
  Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
  (48. sz. közgyűlési előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Kálóczi Andrea KEF titkár és szakmai koordinátor,
                 Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

 1. /napirendi pont
  3. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása
  (írásbeli előterjesztés, az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

Zárt ülés

 

7. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(47. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

8. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

9. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2019. február 22.