M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. november 27-én (kedden) tartandóülésére

 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia tere
Ideje: 14.00 óra
 

 

Nyilvános ülés

 

1. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(286. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

 

2. /napirendi pont
A Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(303. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető

 

3. /napirendi pont
Városi Bölcsőde alapító okirat módosítása
(293. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens
 

4. /napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja módosításának elfogadására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

5. /napirendi pont
Javaslat az 1. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzet feladat-ellátási szerződésének aktualizálására
(277. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

6. /napirendi pont
Javaslat Őcsény, Decs és Sárpilis Önkormányzatokkal háziorvosi ügyeleti ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések felmondására
(292. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

7. / napirendi pont
Karácsonyi támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 
8. / napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(279. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
9. / napirendi pont
A 11. sz. háziorvosi körzet vállalkozó háziorvosának felmondása, javaslat a körzet működtetésének átvételére
(276. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
 

10. / napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálásának szempontrendszerére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

11. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(287. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
12. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
13. / napirendi pont
Kérelem lakásbérleti szerződés módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
14. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2018. november 23.