M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. október 24-én (szerdán) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Ideje: 10:30 óra

Nyilvános ülés

 

 

1./napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(223. sz. közgyűlési előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor, Lovrity Attiláné eü. gondnokságvezető

2./napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. III. negyedév)
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3./napirendi pont
Támogatási kérelem
(írásbeli előterjesztés) (melléklet)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 

 

4./ napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(254. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

5. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


6.      / napirendi pont

Tűzifa támogatások elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


7./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2018. október 19.