M e g h í v ó


a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. szeptember 25-én (kedden) tartandóülésére

 

 

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

 

1.napirendi pont
Beszámoló az „Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány 2017. évi működéséről
(211. sz. közgyűlési előterjesztés)  (1.melléklet)  (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens, dr. Keller Péter kuratórumi elnök

2.napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)  (1.melléklet)  (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3.napirendi pont
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (tervezet)
(227. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Smolek Erika kodifikátor, dr. Ludas Gabriella jogi referens, Szántóné Karl Rita költségvetési ügyintéző

 4.napirendi pont
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra
(218. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóság

5.napirendi pont
Javaslat a 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet közalkalmazott orvosának tartós helyettesítésére
(219. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6.napirendi pont 
Javaslat a 4. számú fogászati körzet rendelési idejének módosítására
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóság

7.napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. II. negyedév)
(222. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8.napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat tulajdonában álló lakások kezeléséről
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

9.napirendi pont
Támogatási kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 

 

10. / napirendi pont
Javaslat a 10. sz. felnőtt háziorvosi körzet (Szekszárd, Hunyadi u. 2. sz.) főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető, Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

 

11. / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására

(226. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

12. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

13. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálására

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

 
14. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása

(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2018. szeptember 21.