Ikt. szám: VI/A. 1088-4/2018.

 

M e g h í v ó


a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. május 22-én (kedden) tartandó ülésére


 

Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezető megbízásra vonatkozó pályázat elbírálására
(142. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2. / napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról
(146. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. / napirendi pont
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(154. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2017. évi tapasztalatairól
(155. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Ludas Gabriella jogi referens, Tamási Anna igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről és a társulási cél megvalósulásáról
(125. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont
Az általános iskolai tanulók, iskolai nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének biztosítása
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

8. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

9. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet helyben központosított közbeszerzésekkel összefüggő hatásköri rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(149. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 4., valamint a 6-7. függelékének módosítására
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor

11. / napirendi pont
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2017. évben lezajlott ellenőrzésekről
(150. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

12. / napirendi pont
Javaslat a Bűnmegelőzési projekt megvalósításához kapcsolódó „Összefogással a bűn ellen, az ÉLETÉRT” című benyújtott pályázat jóváhagyására
(159. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kelemen Mariann műszaki előkészítő

13. / napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
(160. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

14.  napirendi pont
Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

15. napirendi pont 
Támogatási kérelem
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

16. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

17. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

18. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2018. május 18.

 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök