Ikt. szám: VI/A. 1088-2/2018.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. február 20-án (kedden) tartandó ülésére

 


Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1. / napirendi pont
Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2017. évi tevékenységéről
(67. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kajsza Péter Újra Dolgozni Tolnában Egyesület elnöke

2. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről (tervezet)
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(49. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2018. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont
A polgármester 2017. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

6. / napirendi pont
Javaslat a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

7. / napirendi pont
Háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata
(43. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

8. / napirendi pont
Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására
(52. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

9. / napirendi pont
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat támogatására
(61. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens


Zárt ülés

10. / napirendi pont
Javaslat a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(40. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 
 
11. / napirendi pont
Patak utcai lakosok kérelmei lakásbérleti jogviszonyok létesítése
(írásbeli előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

12. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(48. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2018. február 16.
 


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök