MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2019. július 03. (szerda) napján tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perc

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Kosárlabda Sport Club Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(64. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Gergő a Kosárlabda Sport Club Szekszárd elnöke

 

2. napirendi pont:
Beszámoló a VÍZ’P’ART Közalapítvány 2018. évi működéséről
(162. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Fusz György a VÍZ’P’ART Közalapítvány elnöke

 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet, valamint más önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet), valamint javaslat az SZMSZ 6. és 7. függelékének módosítására (tervezet)
(178. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(179. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség között együttműködési megállapodás megkötésére
(a 185. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

 

6. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(136. számú közgyűlése előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

7. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

8. napirendi pont:
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(a 69. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

9. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(169. számú közgyűlési előterjesztés)          
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcs. referense

 

Szekszárd, 2019. június 28.