MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2019. május 27. (hétfő) napján tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 10 óra

 

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
(148. számú közgyűlési előterjesztő)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(153. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

3. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés SZMJV Önkormányzatánál 2018. évben lezajlott ellenőrzésekről
(152. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.sz.melléklet) - (2.sz.melléklet) - (3.sz.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

4. napirendi pont:
Beszámoló az adóbevételek 2018. évi teljesüléséről
(121. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

 

5. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi kapcsolatainak 2018. évi alakulásáról, továbbá javaslat a nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervének elfogadására
(147. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila nemzetközi kapcsolatok referense

 

6. napirendi pont:
Javaslat a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(55. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
                       Németh Judit Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag
                       Cserna Anna Mária Aranykönyvi Szerkesztőbizottsági tag

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 30 perckor kerül sor.

 

7. napirendi pont:
A Wunderland Óvoda magasabb vezetői (intézményvezető) beosztására kiírt pályázat elbírálása
(138. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester                                                        
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Häfner Adél pályázó

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 45 perckor kerül sor.

 

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd működéséről és terveinek bemutatásáról
(51. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Mandulás Zoltán a Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd elnöke

 

9. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2018. évi tapasztalatairól
(137. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

10. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(49. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

11. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(52. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

12. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/működési célú keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(54. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

13. napirendi pont:
Javaslat a Sportkeret/sportrendezvények szervezése keretre beérkezett pályázatok elbírálására
(53. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

14. napirendi pont:
Javaslat a Fitt Lesz Sportegyesület 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának
módosításáról

(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

15. napirendi pont:
Javaslat az Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 2018. évi Kiemelkedő Művészeti Együttesek Támogatása Keretre benyújtott
pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására

(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

16. napirendi pont:
Javaslat a „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány 2018. évi Civil Keretre benyújtott pályázatára kapott támogatási összeg felhasználásának módosítására
(48. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

17. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

18. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(150. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

Szekszárd, 2019. május 24.