MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2019. április 24. (szerdán) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

 

NAPIREND

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1. napirendi pont:
Intézményvezetői pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola)
(93. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: pályázók

 

2. napirendi pont.
Javaslat a megyei díjak adományozására
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Rádió Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(25. számú bizottsági előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Weisz László a Szekszárdi Rádió Klub elnöke

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

 

6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(38. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke

 

7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szigeti Júlia a Gemenc Hőlégballon Sportegyesület elnöke

 

8. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 működéséről és terveinek bemutatásáról
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kapinya István a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 elnöke

 

9. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének elfogadására
(101. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Liebhauser János igazgató

 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

 

10. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyására
(102. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató

 

11. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

12. napirendi pont:
Javaslat a 2018/2019. nevelési év értékelésének szempontjaira
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

13. napirendi pont:
A 10. Borvidék Félmaraton megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

14. napirendi pont:
A Sportegyesületek 2019. évi működési támogatási keretének felosztása
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Sipos Gergő sport- és ifjúsági referens

 

15. napirendi pont:
Javaslat a Kiemelkedő Művészeti Együttesek támogatására
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

16. napirendi pont:
Javaslatok beérkezett kérelmek támogatására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

17. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

18. napirendi pont:
Javaslat a Civil Keret Felhívására
(42. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

19. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet) 
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

 

20. napirendi pont:
Az Ős-Szellemiség Egyesület támogatási kérelme
(46. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

 

21. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

 

Szekszárd, 2019. április 18.