Szám: IV/B/14-17/2017.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. december 11. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(313. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(315. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(314. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás módosítására
(321. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, mb. osztályvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(320. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
„Hiszek Benned” Sport Program II. alprogram pályázat megvalósításának támogatásáról
(330. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti, irodalomtörténeti, képzőművészeti és iparművészeti gyűjteményének revíziója
(309. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. évi munkatervére
(304. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2018. évi munkaterve
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

10. napirendi pont:
Gemenci Nagydíj kiállítás megrendezésére vonatkozó támogatási kérelem 
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
A Humán Bizottság keretén lévő összeg átcsoportosítása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

12. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

13. napirendi pont:
Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(307. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2017. december 8.

 

Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke