Szám: IV/B/14-13/2017.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. szeptember 25. napján (hétfőn) tartandó rendes üléséreHelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (Szekszárd, Béla király tér 8., II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat egyes függelékeinek módosítására 
(216. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (tervezet)
(198. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

3. napirendi pont:
Javaslat a közművelődési feladatok jövőbeli ellátására
(199. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme
(210. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

5. napirendi pont:
Javaslat tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításával kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására
(205. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet1)    (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(228. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

7. napirendi pont:
A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő, a Szekszárdi Tankerületi Központ által működtetett közoktatási intézményekben a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása
(203. számú közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város kizárólagos tulajdonában lévő, a Szekszárdi Szakképző Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának helyet adó, Szekszárd, Szent László u. 8-12. (1803 hrsz.) szám alatti ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére
(204. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr, megbízott osztályvezető

9. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(200. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Gergely Péter a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

11. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Alisca Taekwondo Klub működéséről és terveinek bemutatásáról
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Rácz Petra az Alisca Taekwondo Klub elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 40 perckor kerül sor.

12. napirendi pont:
Az „Unio Box Team” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Box Klub 2017. évi Sportkeretből (rendezvény szervezés) kapott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosítása
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évének munkájáról
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
A PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület 2017. évi Tartalék keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása 
(69. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15. napirendi pont:
A Deutsche Bühne Ungarn (DBU) támogatási kérelme
(75. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16. napirendi pont:
Tóth Tamás támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

17. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. II. negyedév)
(76. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök


Szekszárd, 2017. szeptember 22.
 


Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke