Szám: IV/B/14-7/2017.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. május 22. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND


ZÁRT ÜLÉS:

1. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ igazgatói pályázati felhívásra beérkezett pályázat véleményezése
Meghívottak: pályázó
             Hefner Erika közművelődési szakértő
             Farkas Zsuzsanna bírálóbizottsági tag
             Kissné Hóner Magdolna bírálóbizottsági tag

A 150/1992. (XII. 20.) Korm.rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság ülésén tanácskozási joggal vesznek részt a Közalkalmazotti Tanács, valamint a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.


NYILVÁNOS ÜLÉS:

2. napirendi pont:
Az óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(47. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
Szakmai beszámoló az Iberican Táncegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(44. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Hacsa Mónika elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Polip Ifjúsági Egyesület, és a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat működéséről és terveinek bemutatásáról
(45. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Letenyeiné Mráz Márta elnök

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2016.
Meghívottak: Némethné László Zsuzsanna Aranykönyvi Bizottsági tag
                 Németh Judit Aranykönyvi Bizottsági tag
                 Dr. Dobos Gyula Aranykönyvi Bizottsági tag

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 20 perckor kerül sor.

6. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2017. május 19.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke