Szám: IV./B/13-16/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. december 12. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(111. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Szabó Ferenc a Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai Futball Sportegyesület elnöke

2. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(112. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Schneider Konrád a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnöke
        Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője

3. napirendi pont:
Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadására
(377. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(375. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens

5. napirendi pont:
Javaslat a „Bűnmegelőzési projektek megvalósításához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(368. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens

6. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club 2016/2017-es látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó kérelme
(376. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd kérelme
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi munkaterve
(110. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

ZÁRT ÜLÉS:

9. napirendi pont:
Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására
(366. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense


Szekszárd, 2016. december 9.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke