Szám: IV./B/13-15/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. november 28. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(106. számú bizottsági előterjesztés, mely a 2016. november 21-i ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke

2. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(102. számú bizottsági előterjesztés, mely a 2016. november 21-i ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke

3. napirendi pont:
Javaslat bizottsági kereten meglévő pénzeszközök átcsoportosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

4. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázatok elbírálására
(108. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

5. napirendi pont:
Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma támogatási kérelme
(109. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

6. napirendi pont:
Egyebek
 

ZÁRT ÜLÉS:

7. napirendi pont:
Javaslat az „Élő Szeretetet Embertársainknak!” adventi programban fellépők támogatására
(107. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök


Szekszárd, 2016. november 25.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke